7 nezbytných zásad pro „zaručeně kvalitní okna“


Vzhledem k obrovskému tlaku současného trhu oken a dveří na neustálé snižování prodejních cen, a tím i výrobních nákladů, přistupuje většina výrobců ke snižování technické úrovně a kvality svých produktů. V mnoha případech se ale pak kvalita výrobků dostává pod hranici, kdy okna a dveře jsou schopna dlouhodobě plnit funkce, ke kterým jsou primárně určeny, tedy zabezpečit do vašeho domova dostatek světla, udržet v interieru dostatek tepla, zabránit zatékání a profukování okny a kolem oken, jakož i neumožnit rosení a plesnivění na oknech nebo v jejich blízkosti. Rozhodli jsme se tedy v rámci programu „zaručeně kvalitní okna“ znovu připomenout a jasně zformulovat zásady nezbytné pro dodržení dlouhodobé a spolehlivé funkce oken a dveří.

7 nezbytných zásad pro „zaručeně kvalitní okna“

1. pevná a dlouhodobě stabilní konstrukce okenního rámu a křídla

2. okenní profily s dobrou tepelnou izolací a vyloučením povrchového rosení

3. okenní profily s oddělenou dešťovou a větrovou zábranou ve funkční spáře

4. těsnící systém s dlouhodobou životností a zajištěnou vyměnitelností

5. zasklení s dobrou tepelnou izolací a vyloučením povrchového rosení

6. celoobvodové kování s dostatkem seřiditelných zavíracích bodů

7. montáž oken se zajištěnou dilatací a vyloučením povrchového rosení

Rozeberme si jednotlivé „zásady“ konkrétněji jednu podruhé…

1. pevná a dlouhodobě stabilní konstrukce okenního rámu a křídla

 • plastové profily s vysokou rohovou pevností a poctivým vyztužením pozinkovanými ocelovými profily (kromě malých bílých oken)
 • dřevěné lepené profily dostatečné dimenze s čepovaným rohovým spojem
 • hliníkové profily robustní konstrukce s lepeným zalisovaným rohovníkem

2. okenní profily s dobrou tepelnou izolací a vyloučením povrchového rosení

 • nejméně pětikomorové plastové profily se stavební hloubkou minimálně 70 mm
 • dřevěné okenní profily se stavební hloubkou minimálně 78 mm
 • hliníkové profily s vypěněným přerušeným tepelným mostem o tlouštce minimálně 30 mm

3. okenní profily s oddělenou dešťovou a větrovou zábranou ve funkční spáře

 • okenní profily se systémem středového těsnění (středové a naléhávkové těsnění) – dvoustupňový systém těsnění funkční spáry

4. těsnící systém s dlouhodobou životností a zajištěnou vyměnitelností

 • těsnící profily (středové, naléhávkové a zasklívací) z trvale pružné gumy (EPDM, silikon) se zajištěnou následnou vyměnitelností

5. zasklení s dobrou tepelnou izolací a vyloučením povrchového rosení

 • izolační trojskla a dvojskla se součinitelem prostupu tepla Ug = max. 1,1 W.m-2.K-1 a nekovovým meziskelním rámečkem PSI = max. 0,040 W.m-1.K-1

6. celoobvodové kování s dostatkem seřiditelných zavíracích bodů

 • celoobvodové kování se plně seřiditelnými zavíracími body vzdálenými maximálně 700 mm od sebe

7. montáž oken se zajištěnou dilatací a vyloučením povrchového rosení

 • montáž na kotevní plechové pásky ve vzdálenosti maximálně 700 mm od sebe (s vyloučením použití turbošroubů)
 • ošetření připojovací spáry vylučující povrchové rosení a plesnivění (parotěsné pásky či jiné zatěsnění a zateplení)

Uvedená kritéria jsou požadavky naprosto minimálně nezbytné pro správnou a dlouhodobě spolehlivou funkčnost oken. V řadě kriterií lze samozřejmě doporučit dosažení vyšších požadavků jako například:

 • plastové profily s tloušťkou stěny 2,8 mm a větší (třída A)
 • ocelové výztužné profily o tloušťce 2,0 mm a větší
 • plastové profily se stavební hloubkou 85 mm a větší
 • plastové profily se šesti a více komorami (6, 7 a 8komorové)
 • dřevěné profily se stavební hloubkou 85 mm a větší
 • plastové profily s trojitým (středovým a 2x naléhávkovým) těsněním
 • izolační trojskla 4/16/4/16/4 s Ug=0,6, příp. 4/18/4/18/4 s Ug=0,5
 • izolační trojskla s teplým nekovovovým ezisklením rámečkem Swisspacer-V

Nicméně splnění „7 nezbytných zásad“ je základní podmínkou. V žádném případě nelze počítat s tím, že „zlepšené“ plnění některého z kriterií dokáže vyrovnat „nesplnění“ jiného. Doporučujeme rozhodně požadovat plnění těchto „7 nezbytných zásad pro zaručeně kvalitní okna“ od každého výrobce a prodejce oken, a to při každém jejich pořízení. Program „zaručeně kvalitní okna“ je otevřen všem výrobcům a prodejcům otvorových výplní odpovídajících jeho formulovaným zásadám.

Výrobci a prodejci oken, kteří prokáží soulad všech svých výrobků s uvedeným „minimem požadavků“ a zároveň se písemně zaváží „7 nezbytných zásad pro zaručeně kvalitní okna“ dlouhodobě ctít a dodržovat, získají právě se prokazovat certifikátem „zaručeně kvalitní okna“.

Další kapitola: Co musí mít kvalitní okna? »

© Zaručeněkvalitníokna.cz 2016