Výměna oken – bez chyb a v klidu…

Výměna nových oken se dříve či později týká v podstatě každého z nás – ať už jste se rozhodli rekonstruovat starý byt či dům nebo jen Vás netěsnost starých oken do­nutila je vyměnit. Většinou se jedná o nemalý zásah do přirozeného běhu domácnosti, navíc s nutností několik dní „přežít“ přítomnost řemeslníků a něco nepořádku.  Pojďme si trochu popovídat, co vše je s výměnou oken spojeno  a jak dosáhnout toho, aby proběhla bez chyb a v klidu.

Nechceme zde rozebírat, jak vybrat ta nejlepší okna, jak zvolit správnou firmu, jak podepsat správnou objednávku či jak dohlédnout na technika, aby okna správně oměřil. Zaměříme se na konkrétní kroky a opatření co ohlídat, aby vlastní výměna oken proběhla jak má a my jsme byli s nově namontovanými okny i provedenými pracemi maximálně spokojeni.

Příprava na provedení výměny oken

Mnohé o dalším průběhu  výměny oken napoví již to jestli montážní parta k Vám přijede včas dle dohody a jak uložená a upevněná jsou Vaše nová okna na nákladním voze či v dodávce. Rozhodně je výhodou pokud jsou okna při přepravě zabalená (např. strečovou folií), lépe každé zvlášť, nebo alespoň všechna dohromady.  Balení oken dokáže zabránit jejich poškození a zašpinění během přepravy a další manipulace.

Velmi důležité je, aby okna před vlastní montáží byla uložena tak, aby nemohlo dojít k jejich odření či poškrábání. Doporučuje se okna a  dveře průběžně podkládat a prokládat polystyrenem nebo alespoň tvrdým kartonem.  Stejně tak není možné podcenit nutnost zakrytí topných těles a nábytku v blízkosti vyměňovaných oken. V blízkosti vyměňovaných oken je třeba vždy vytvořit přístup cca 1 metr a doporučuje se rovněž chránit podlahu (nejlépe starými koberci, dekami, kartony) zejména v místech, kudy se budou přinášet nová okna a odnášet vybouraný materiál.

Šikovná montážní parta vždy ještě před vybouráním prvního okna zkontroluje, že rozměry a specifikace všech dovezených oken souhlasí s podepsanou  objednávkou a odpovídá skutečným rozměrů stavebních otvorů na místě realizace. Stejně tak zkontroluje kvalitu zakrytí okolí vyměňovaných oken a doporučí či sama doplní ochranu proti poškození tam kde by chyběla.

Opatrná demontáž starých oken

Demontáž starých oken začíná vysazením, odnesením a uložením starých okenních křídel.  Následně montážní parta v několika místech po obvodu okna opatrně nařízne starý okenní rám a postupnými kroky jej po kouskách vyláme a rozebere. Vždy musí montážní parta dbát na to, aby při demontáži okna  jen minimálně narušila okolí ostění a nadpraží okna, a to jak interiérovou tak exteriérovou omítku či třeba keramický obklad.

Nově vzniklý stavební otvor je téměř vždy třeba více či méně doupravit. Někdy je třeba odsekat pás omítky z důvodu použití rámu o větší stavební hloubce než měla úvodní okna. Jindy se třeba pod deštěním špaletových oken ukáže nečekaně vystouplý pás vyzděných cihel. Všechny dodatečné úpravy stavebního otvoru však musí být konány jen v té nejnutnějš míře a s největší možnou opatrností a citlivostí k okolním konstrukcím.

Příprava montáže nových oken

Před vlastním osazením nových oken do nově vzniklého stavebního otvoru je třeba na okenní rámy nalepit parotěsné (interierové) a případně vodotěsné paropropustné (exterierové) pásky, samozřejmě pouze v případě, že jste si je jako součást výměny oken v zakázce objednali. Ošetření připojovací spáry interiéro­vou parotěsnou páskou dokáže zabránit plesnivění okolo oken) a instalace exteriérové vodotěs­né páskou je jistotou proti zatékání.

Jako první krok montáže nových oken se osadí okenní rám (bez okenních křídel) do připraveného stavebního otvoru a  v předem určených místech se podloží nenasákavými podložkami. Následně se okenní rám postupně vyrovná a zajistí vymezovacími klíny ve zcela vodorovné a svislé poloze. Svislost a vodorovnost osazení okenního rámu je nezbytné v průběhu dalších kroků montáže průběžně kontrolovat.

Po dosažení definitivně správného osazení  se okenní rám zaklínuje a rozepře proti možnému prohnutí. Před následnými kroky je opět nezbytné zkontrolovat svislost a vodorovnost osazení okna.

Odborná montáž nových oken

Nejdříve se k okenním rámům připevní páskové montážní kotvy. Mechanické kot­vení oken je třeba vždy pro­vádět s pomocí dilatačních plechových kotev, v žádném případě ne skrz rám vrtaný­mi turbošrouby (znemožňují tepelnou dilataci a zbytečně provrtávají uzavřené komory plastového profilu). Rovněž umístění kotev má svá pra­vidla – je předepsána jejich vzdálenost od rohu i mezi nimi (cca 700 mm). Následně se pozinkované kotevní pásky připevní kotevními šrouby ke zdivu.

Připojovací spáru mezi rámem okna a ostěním je třeba opatrně, ale důkladně a souvisle vyplnit kvalitní polyuretanovou montážní pěnou. Po zatuhnutí pěny se vyjmou vymezovací klíny a vzniklé mezery se opět doplní dopěněním PUR pěnou. Po dostatečném zatuhnutí se přebytečná polyuretanová pěna opatrně ořízne.

Na závěr montáže se nasadí okenní křídla, zkontroluje funkčnost nových oken a provede jejich případné doseřízení.

Pečlivé zednické začištění kolem oken

Velmi důležitou součástí výměny oken je pečlivé provedení zednického začištění ostění nově instalovaných oken.  U oken s rovným ostěním (většinou okna zdvojená nebo „rekordky“) se obvykle jádrovou omítkou nebo fasádním lepidlem srovnají větší nerovnosti ostění  a na závěr se provede finální začištění kvalitní sádrovou omítkou.

U špaletových oken obvykle po výměně oken vznikají velké dutiny, které je nejlépe vyplnit deskami extrudovaného polystyrenu (ostění okna vyteplí a navíc brání provlhání okolí okna). Rozhodně se nedoporučuje dozdívat ostění oken z porobetonu, a to především z důvodu jeho vysoké nasákavosti pro vodu a vodní páru. Následně se na ostění dolepí parotěsné pásky a případně se překryjí další deskou extrudovaného polystyrenu. Na připravené ostění se natáhne fasádní mřížka (perlinka) a zarovná se fasádní lepidlem (stěrkou).  Finální začištění ostění se zakončí  aplikací kvalitní sádrové interierové omítky.

Nakonec se na připravené lože přilepí interierové a exterierové parapety.

Kompletace oken, úklid, kontrola a předání zákazníkovi

K okenním křídlům se domontují interierové žaluzie (pokud jsou součástí objednávky), seřídí se a zkontroluje se jejich funkčnost. Samozřejmostí rozhodně musí být provedení hrubého úklidu, odstranění  viditelných nečistot a vyčištění okolí vyměněných oken průmyslovým vysavačem.

Na závěr montážní parta zkontroluje kompletnost a kvalitu provedeného díla a  funkčnost nových oken i kvalitu provedení  montážních  zednických prací předvede zákazníkovi. Montážní parta a zákazník spolu provedou předání hotovéh díla  a sepíší předávací protokol.

Demontovaná okna a nahromaděný materiál odveze montážní parta  k následné ekologické likvidaci.


Neobjasnili jsme vše, co by vás zajímalo? Máte doplňující dotaz? Zeptejte se nás!

* povinné údaje